1979 günü güneşli bir günde Michael Aldrich adında bir adam eşiyle beraber yürüyüşe çıkar. Bu, alışveriş için markete yaptıkları sıradan yürüyüşlerden biridir.

Devamlı yaptığı bu eylemlerin birinde Michael kendine şu soruyu sorar. “İhtiyacım olan şeyleri doğrudan televizyon üzerinden sipariş verebilsem daha kolay olmaz mı?”

İşte bu soru televizyonda ürün ve hizmetlerin reklamının yapıldığı ve müşterilerin arama yaparak sipariş verebildiği “teleshopping” adında bir sistemi icat etmesine yol açar.

E-ticaretin doğuşu da böylece gerçekleşmiş olur.

Bunun çok daha öncesinde İpek Yolu’nda bir nesnenin değeri nispetinde başka bir nesneyle takası ise aslında ticaretin kökenidir.

İpek Yolu’ndan modern ticarete uzanan bu yolculuk muazzam bir tarihin de resmidir. Coğrafya, iklim, savaşlar, politika, dil ve daha birçok etkenle şekillenen bu serüven bizi buralara kadar getirmiştir.

E-ticareti anlamak için kökenleri İpek Yolu’na dayanan bu serüveni de bilmek önemlidir. Ticareti; bir mal ya da hizmetin bir değer karşılığında(para vb.) takas edilmesi olarak düşünmek onu en yalın haliyle kavramaktır.

İşte 2000 yıl öncesine dayanan bu serüveni içselleştirmek, onunla ilgili güncel gelişmeleri takip etmek, e-ticareti ticaret’in prensipleri ve felsefesinden uzaklaşmadan kavramak niyetiyle ”Sadece-Ticaret” doğmuştur.

Adından da anlaşılacağı üzere bu yeni medya sadece ticareti konuşmak üzere yola çıkmıştır ve isminin içerisinde ”e-ticaret”i de barındırır. Zaten tarihe de baktığımızda bu iki kavramı birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir.

Sadece Ticaret; ticaretin ‘e‘ haline dair bülten, podcast, video, makale ve içeriklerle bu ekosisteme değer katmak için yola çıkan bir yeni medyadır.

E-ticaret’le ilgilenenler, danışmanlık verenler, e-ticaret alanında ürün ya da hizmet geliştirenler, yazılım sağlayıcıları ve bu alana değer katanlara hitap etmektedir.

Salt haber ve gelişmeler sunmak amacıyla değil; veriler, içgörüler ve hikayelerle zengin bir deneyim yaşatmak ve tüm paydaşlara katkı sağlamak için buradadır.

Kurucu ekip ticaretin ve e-ticaretin içerisinde yer alan ve bu oyunun nasıl oynanması gerektiğine dair bolca mesai harcayan ve kafa yoran insanlardan müteşekkildir.

E-ticaret günümüzde tam olarak anlaşılmamakta ve ticaretten tamamen farklı bir mekanizmaymış gibi düşünülmekte ve hatta kolay para kazanmanın bir yolu olarak görülmektedir.

Tüm bu yanlış algılamalara karşın ”Sadece Ticaret” ekibi yeni medya olarak ticarete bakışını ve bu alana dair ilke ve prensiplerini sıralamayı çok kıymetli bulur.

1. Ticaret bir değer üretme ve bu değeri takas etme eylemidir. Hızlı para kazanma ve başkalarına üstünlük elde etmeyle ilgili değildir.
2. Başarılı bir ticari işletme ancak dürüstlük ve adil davranışlar ile ayakta kalabilir.
3. Bir işletme kaliteli ürün ve hizmetleri adil bir fiyat ve katma değerlerle müşterilerine sunmalıdır.
4. Bir işletme; ortakları, partnerleri ve tedarikçileri ile kazan-kazan’a dayalı bir ortam yaratmayı her zaman önemsemelidir.
5. Bir işletme eylemlerinin çevre ve topluluklar üzerindeki etkisini düşünerek etik ve ahlaki davranmak zorundadır.
6. Bir işletme endüstri trendlerini ve müşteri ihtiyaçlarını takip ederek güncel kalmalı ve yeniliğin peşinde koşmalıdır.
7. Bir işletme için fikri mülkiyet ve ticaret yaptığı bölgenin yasalarına saygı duymak ve bunlara göre faaliyet göstermek esastır.
8. Bir işletme için müşteri velinimettir. Her daim empati ve değer odaklı yaklaşım esas olmalıdır.
9. Bir işletme tüm eylemleriyle ilgili sorumluluk alan ve ürettiği değerin farkında olandır.

Sadece ticaret olarak tüm bu ilkeleri yürekten benimsiyoruz. Tüm bunları ülkemizde e-ticaret ve tüm dünyaya ihracat yapacak işletmelerin başarılı ve sürdürülebilir olmasının temeli olarak görüyoruz.

E-ticarete dair güncel gelişmeleri takip etmek bülten, podcast, video, makale ve farklı türde içeriklerle öğrenmek ve gelişmek için bültene abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın.

Burada sadece-ticaret konuşulur!

Ticaretiniz daim olsun.

Görüşmek üzere…